Хмельницький міський територіальний центр комплектування та СП

оновлено 26 березня 2024 13:42 | Хмельницький, Хмельницька область

Завданнями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки відповідно до покладених обов’язків є виконання законодавства з питань військового обов’язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації, керівництво військовим обліком призовників, військовозобов’язаних та резервістів на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, контроль за його станом, зокрема в місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування та в органах, що забезпечують функціонування системи військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (крім СБУ та Служби зовнішньої розвідки), забезпечення в межах своїх повноважень адміністрування (територіальні центри комплектування та соціальної підтримки Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя) та ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (далі - Реєстр) (районні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки), проведення заходів приписки громадян до призовних дільниць, призову громадян на військову службу, проведення відбору кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом, участь у відборі громадян для проходження служби у військовому резерві Збройних Сил, підготовка та проведення в особливий період мобілізації людських і транспортних ресурсів, забезпечення організації соціального і правового захисту військовослужбовців, військовозобов’язаних і резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори до Збройних Сил (далі - збори), ветеранів війни та військової служби, пенсіонерів з числа військовослужбовців Збройних Сил (далі - пенсіонери) та членів їх сімей, участь у військово-патріотичному вихованні громадян, здійснення інших заходів з питань оборони відповідно до законодавства.

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки відповідно до покладених на них завдань:

 • беруть участь разом з відповідними органами управління у сфері освіти у повсякденному керівництві допризовною підготовкою;
 • за сприяння місцевих держадміністрацій, виконавчих органів міських рад виконують рішення призовних комісій про призов громадян на строкову військову службу;
 • взаємодіють з місцевими держадміністраціями з питань залучення громадян на військову службу та проходження громадянами альтернативної (невійськової) служби;
 • ведуть військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також облік громадян України, які уклали контракт добровольця територіальної оборони, ветеранів війни та військової служби, та інших осіб, які мають право на пенсійне забезпечення відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”;
 • оформлюють та видають військово-облікові документи призовникам, військовозобов’язаним та резервістам;
 • забезпечують захист цілісності бази Реєстру, його апаратного та програмного забезпечення, достовірності даних Реєстру, захист від несанкціонованого доступу, незаконного використання, копіювання, спотворення, знищення даних Реєстру, безпеку персональних даних відповідно до Законів України “Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів”, “Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах”, “Про захист персональних даних” та міжнародних договорів у сфері захисту інформації, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України;
 • взаємодіють з місцевими держадміністраціями, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування з питань військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час;
 • проводять серед населення рекламно-агітаційну роботу із залучення на військову службу за контрактом, службу у військовому резерві, вступу до вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти;
 • проводять агітацію, відбір, вивчення, оформлення документів кандидатів на військову службу за контрактом, у тому числі осіб офіцерського складу, та їх направлення до військових частин, навчальних військових частин (центрів);
 • здійснюють заходи оповіщення та призову громадян (крім військовозобов’язаних та резервістів СБУ та Служби зовнішньої розвідки): на військову службу за призовом осіб офіцерського складу; на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період (зарахованих до військового оперативного резерву); на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період (незалежно від місця їх перебування на військовому обліку);
 • здійснюють заходи щодо виявлення та попереднього відбору кандидатів для направлення до вступу на навчання у вищих військових навчальних закладах або військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;
 • надають командирам військових частин інформацію про військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку, з метою добору громадян для проходження служби у військовому резерві та військової служби за контрактом;
 • розробляють плани проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів, удосконалення системи оповіщення, збору та поставки зазначених мобілізаційних ресурсів на відповідній території;
 • ведуть на відповідній території облік підприємств, які залучаються до виконання мобілізаційних завдань, а також облік людських і транспортних ресурсів, призначених для задоволення потреб оборони держави;
 • здійснюють контроль за проведенням на підприємствах, у закладах освіти роботи з ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час;
 • взаємодіють з підприємствами єдиної транспортної системи України під час її підготовки і функціонування в особливий період;
 • взаємодіють з місцевими держадміністраціями, органами місцевого самоврядування та беруть участь у здійсненні контролю за підготовкою підприємств до виконання мобілізаційних завдань (замовлень) щодо задоволення в особливий період потреб Збройних Сил, інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення, Держспецзв’язку, зокрема з питань оповіщення та збору військовозобов’язаних та резервістів, виділення необхідних споруд та об’єктів інфраструктури, утримання запасу матеріально-технічних ресурсів, постачання техніки на збірні пункти та до військових частин, розгортання спеціальних формувань, призначених для передачі до складу Збройних Сил та інших військових формувань під час мобілізації, виконання інших завдань згідно з мобілізаційними планами;
 • беруть у межах своїх повноважень участь у здійсненні контролю за виконанням мобілізаційних заходів у місцевих держадміністраціях, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, а також на підприємствах, здійснюють заходи, спрямовані на задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення, Держспецзв’язку у людських і транспортних ресурсах;
 • забезпечують згідно із законодавством організацію соціального і правового захисту військовослужбовців, військовозобов’язаних і резервістів, призваних на збори, ветеранів війни та військової служби, пенсіонерів та членів їх сімей;
 • організовують роботу з вручення нагород громадянам, які перебувають у запасі та відставці;
 • складають атестаційні матеріали для присвоєння первинних і чергових військових звань офіцерського складу запасу, резервістів;
 • беруть участь у роботі центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з увічнення пам’яті осіб, які загинули, померли від поранень, контузій, каліцтва або захворювань, отриманих внаслідок виконання обов’язків військової служби під час захисту Батьківщини та участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки;
 • розглядають звернення військовослужбовців, працівників та членів їх сімей, а також громадян з питань, що належать до компетенції територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також ведуть прийом громадян, які звертаються із зазначених питань, видають необхідні довідки та інші документи;
 • ведуть облік осіб, звільнених з військової служби із Збройних Сил в запас або у відставку (далі - особи, звільнені з військової служби), які проживають на відповідній території, для оформлення документів, що додаються до пенсійної справи відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”;
 • забезпечують підготовку та подання документів, необхідних для призначення органами Пенсійного фонду України пенсій особам, звільненим з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), та членам їх сімей відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” у порядку, встановленому правлінням Пенсійного фонду України за погодженням із Мінсоцполітики, іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади та Службою зовнішньої розвідки;
 • повідомляють органам Пенсійного фонду України про повторне прийняття на військову службу осіб, яким призначено пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”;
 • видають довідки громадянам про проходження військової служби, зокрема про період участі у бойових діях для врахування до стажу;
 • оформлюють документи для виплати компенсаційних сум військовослужбовцям Збройних Сил, які стали особами з інвалідністю, членам сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання обов’язків військової служби у складі національного контингенту чи національного персоналу, а також в інших окремих випадках, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 5 травня 1994 р. № 290 (ЗП України, 1994 р., № 8, ст. 214; Офіційний вісник України, 2015 р., № 18, ст. 490; 2020 р., № 95, ст. 3080);
 • оформлюють документи для призначення та виплати Міноборони одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на збори чи для проходження служби у військовому резерві;
 • надають довідки дружинам (чоловікам) військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби, про період проживання разом з чоловіком (дружиною) в місцевостях, де не було можливості працевлаштування за спеціальністю, але не більше 10 років, для його зарахування до загального стажу роботи, необхідного для призначення пенсії за віком;
 • беруть участь у роботі місцевих держадміністрацій, органів місцевого самоврядування, військових частин та підприємств з військово-патріотичного виховання громадян України;
 • інформують місцеві держадміністрації, органи місцевого самоврядування про стан призовної роботи та мобілізаційної підготовки, з питань залучення громадян на військову службу за контрактом, з інших питань, що належать до їх компетенції, і подають пропозиції щодо поліпшення такої роботи;
 • вивчають питання щодо потреби в комплектуванні штатних посад територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки військовослужбовцями, державними службовцями та працівниками, вносять пропозиції щодо їх підготовки та підвищення кваліфікації, проводять роботу з персоналом;
 • проводять моніторинг суспільно-політичної обстановки на відповідній території та налагодження цивільно-військових відносин;
 • звертаються до Національної поліції або її територіальних підрозділів щодо надання відомостей стосовно призовників про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості;
 • звертаються в установленому законом порядку до органів Національної поліції щодо доставлення до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення;
 • розглядають справи (цілодобово під час проведення мобілізації та/або у період воєнного стану) про адміністративні правопорушення та накладають адміністративні стягнення відповідно та з дотриманням Кодексу України про адміністративні правопорушення;
 • виконують інші функції відповідно до законодавства.

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки Автономної Республіки Крим, областей, м. Києва та Севастополя, крім виконання функцій, зазначених вище:

 • координують та здійснюють контроль за діяльністю підпорядкованих територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, контролюють дотримання ними вимог законодавства, виконання наказів і директив Верховного Головнокомандувача Збройних Сил, наказів і директив Міноборони, Міністра оборони, Головнокомандувача Збройних Сил, Генерального штабу Збройних Сил та інших органів військового управління;
 • сприяють організації призовною комісією Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими призовними комісіями проведення контрольного медичного огляду громадян, визнаних районними (міськими) призовними комісіями непридатними або тимчасово непридатними до військової служби, громадян, які заявили про незгоду з результатами медичного огляду і рішеннями районних (міських) призовних комісій, а також громадян, призваних на строкову військову службу, перед відправленням до військових частин;
 • контролюють організацію приписки допризовників до призовних дільниць;
 • співпрацюють з місцевими держадміністраціями та органами місцевого самоврядування з питань висвітлення в місцевих засобах масової інформації рекламно-агітаційної продукції щодо заохочення громадян України до вступу на військову службу за контрактом та службу у військовому резерві;
 • співпрацюють із територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади з питань надання соціальних послуг, що встановлені законодавством, ветеранам війни, особам, звільненим з військової служби, та членам їх сімей;
 • здійснюють формування команд поповнення та їх відправлення із збірних пунктів територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки областей до військових частин;
 • організовують у межах виділених асигнувань перевезення військовозобов’язаних та резервістів, призваних на збори, до місця їх проведення та у зворотному напрямку;
 • здійснюють відшкодування роботодавцям середнього заробітку військовозобов’язаних і резервістів, призваних на збори, за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на утримання Міноборони;
 • здійснюють передбачені законодавством виплати щомісячної грошової допомоги особам, звільненим з військової служби за віком, станом здоров’я чи у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів без права на пенсію;
 • забезпечують оформлення та подання до органів Пенсійного фонду України документів для призначення (перерахунку) пенсій особам, звільненим з військової служби, та пенсій в разі втрати годувальника членам сімей померлих військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби) відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” та визначення розміру грошового забезпечення, що враховується під час обчислення та перерахунку пенсій особам, звільненим з військової служби (крім військовослужбовців строкової військової служби);
 • здійснюють щомісячну звірку щодо осіб, яким призначено пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, та інформують органи Пенсійного фонду України про повторне прийняття на військову службу осіб, звільнених з військової служби;
 • оформлюють документи для призначення та виплати Міноборони одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на збори чи для проходження служби у військовому резерві;
 • здійснюють оформлення документів для отримання виплат від Організації Об’єднаних Націй військовослужбовцям Збройних Сил, які стали особами з інвалідністю, членам сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання обов’язків військової служби у складі національного контингенту чи національного персоналу;
 • здійснюють розподіл санаторно-курортних путівок для лікування в санаторно-курортних закладах Міноборони та закуповують у межах виділених асигнувань путівки до інших санаторіїв та лікувально-профілактичних закладів для пенсіонерів та членів їх сімей, які перебувають на відповідному обліку;
 • здійснюють аналітичну обробку даних Реєстру;
 • забезпечують взаємодію щодо ведення Реєстру, контролюють повноту та відповідність інформації, поданої державними органами, контролюють виконання рішень володільця та розпорядника Реєстру, мають доступ до статистичних відомостей Реєстру;
 • взаємодіють з Мінветеранів за напрямом соціального захисту ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей таких осіб та інших осіб, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

Районні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, крім функцій, зазначених вище:

 • здійснюють приписку допризовників до призовних дільниць;
 • розподіляють призовників під час їх приписки до призовних дільниць і призову на строкову військову службу за видами (родами сил і військ) Збройних Сил, іншими військовими формуваннями;
 • організовують та проводять професійно-психологічний відбір громадян під час приписки до призовної дільниці, призову на військову службу, службу у військовому резерві, відбору кандидатів на військову службу за контрактом;
 • беруть участь в організації та забезпеченні роботи районних (міських) призовних комісій, готують для розгляду зазначеними комісіями матеріали з питань призову громадян на строкову військову службу, службу у військовому резерві, надання відстрочки або звільнення їх від призову на строкову військову службу, службу у військовому резерві;
 • сприяють організації призовними комісіями проведення медичного огляду, обстеження та лікування призовників;
 • здійснюють формування команд призовників для організованого їх відправлення на збірний пункт територіального центру комплектування та соціальної підтримки Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва та Севастополя;
 • організовують з визначеною періодичністю (цілодобово під час проведення мобілізації та/або у період воєнного стану) проведення медичних оглядів та психологічних обстежень військово-лікарськими комісіями військовозобов’язаних і резервістів;
 • оформляють для військовозобов’язаних, резервістів відстрочки від призову під час мобілізації та в особливий період і воєнний час, які надаються в установленому порядку, а також ведуть їх спеціальний облік;
 • сприяють особам, звільненим з військової служби, у своєчасному огляді в медико-соціальних експертних комісіях, якщо їх право на пенсію, допомогу або пільги пов’язане з установленням інвалідності;
 • надають допомогу в розшуку документів, необхідних для призначення Міноборони одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів;
 • сприяють особам, звільненим з військової служби, а також членам їх сімей в оформленні документів для надання визначених законодавством пільг та допомог;
 • видають в установленому порядку особам, які перебувають у запасі або відставці, посвідчення та інші документи для отримання передбачених законодавством пільг;
 • беруть участь у похованні, а у разі відсутності на відповідній території військових частин і гарнізонів організовують поховання військовослужбовців, військовозобов’язаних і резервістів, які померли (загинули) під час проходження відповідно військової служби або зборів, та згідно із законодавством інших осіб, які померли (загинули);
 • ведуть облік та повідомляють в установленому порядку сім’ям або родичам про смерть (загибель) військовослужбовців, військовозобов’язаних і резервістів, призваних на збори, і про тих, що пропали безвісти, а також потрапили в полон в особливий період, надають таким сім’ям соціально-психологічну допомогу;
 • перевіряють за зверненням командира військової частини або за заявою родичів (за наявності підстав) сімейний стан військовослужбовця;
 • забезпечують ведення Реєстру та актуалізацію його бази даних відповідно до законодавства та в порядку, визначеному Міноборони;
 • надають громадянам України інформацію відповідно до статті 9 Закону України “Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів” шляхом взаємодії (обміну інформацією) через інформаційні (інформаційно-телекомунікаційні) системи Мінцифри в порядку, визначеному спільним наказом Мінцифри з Міноборони.
Активність в соцмережах
26.03.2024 13:42
Хочу стати на захист батьківщини, 18 років є дитина і є з ким залишити.Які потрібно мати при собі документи?Чи візьмуть?
відповісти (0)
Доброго вечора я хочу вступити в лави ЗСУ що мені потрібно взяти з вещей і документів .мій номер телефону 5811476890
відповісти (0)
Я хочу захищати свою батьківщину,що потрібно для того щоб я попав на службу???(1171802360())
відповісти (0)
Я хочу вступити до лав ЗСУ,але я під слідством,чи можу я служити і захищати свою батьківщину???
відповісти (0)
Доброго вечора
Можна стати на облік? Неслужив, автомеханик?)
відповісти (0)
Добрий вечір!
Дівчина 25 років, хоче на контракт!
2502286860
відповісти (0)
Добрий вечір, я дівчина 18 років, дуже хочу піти на контракт служити, захищати Батьківщину, підкажіть чи можливо це?. Дуже буду чекати вашого дзвінка, або відповіді. Мій номер телефону 386874479083+
відповісти (0)
Добрий день не можу знайти чоловіка у вас був на службі Мосюрчак Андрій васильович
відповісти (0)
Добрий день. Не можу знайти свої документи (непридатний у мирний/обмежено у військовий). Маю відстрочку як науково-педагогічний працівник. Як я розумію, маю звернутись за дублікатом. Мед.комісію потрібно проходити буде для цього чи достатньо довідки з місця роботи і відстрочки?
відповісти (1)
Доброго дня. Щоб поновити військово обліковий документ потрібно буде не тільки медичну комісію проходити а щей до поліції звертатись. Відвідайте нас та візміть перелік та послідовність дій для поновлення.
відповісти (0)
Доброго вечора підкажіть пожалуста де я можу стати на облік в отпуск за якою адресою?
відповісти (1)
ВСП-вул.Івана Франка 30
відповісти (0)
Доброго дня . Хочу захищати свою Країну. Дивлячись,скільки хлопців гуляють по вулицях міста!!!! Тільки п'ють.... А в мене син, мама і тато!!! Тому я рахую, що я фору дам, любому військовому. Хоть і без досвіду. Мазур Аліна Миколаївна 09.03.1985 р. н.9382082860.
відповісти (0)
Хочу навчатися на військового , хочу обороняти Батьківщину .У вересні мені буде 16 років буду навчатися у 10 класі . Добра фізична підготовка така як біг , підтягування , віджимання але є одна проблема у мене пласкостопія другої степені . Проживаю у маленькому селі на Хмельничинні і воєнкомата у селі немає . Якщо ви звернете на мене увагу то будьласка подзвоніть мені за номером - 249 02 33 390. Дуже сильно чекаю на вашу відповідь !
відповісти (0)
Хмельницький,вул.Лісогринівецька 16,кожен вечір гульбище в дворі,сидять розпивають спиртні напитки,сміх,крики,таке враження що війни немає,не мають люди совісті. Воєнкоме ! Потрібні хлопці на фронт?приходьте сюда з повістками
Чому наші діти на передовій захищають країну,а ці трутні ржуть на всю Озерну😢
відповісти (0)
7017418360 без досвіду маю погашені судимості.
відповісти (0)
Хочу боронити Батьківщину, сам з Дніпра,живу в Хмельницьку і працюю в АТБ на Шухевича 1 В , а на облік не мав часу встати.тел317878536083+ Косяченко Д.О
відповісти (0)
Воєнкомат Кропивницького надіслав документи загиблого воїна в воєнкомат Хмельницького,відповіді немає,коли буде відповідь
відповісти (0)
Заповніть анкету і ми з вами зв'яжемось.
https://forms.gle/cVmFYumBXgioppUt6
відповісти (0)
Хочу передать ЗСУ ВАЗ 21114, выпуск 2006г, требует незначительного ремонта. Какие подготовить документы, куда звонить? Проживаю в Хмельницком.
відповісти (0)
Хочу боронити Батьківщину
відповісти (2)
Залиште свій телефон для контакту.
відповісти (0)
Доброго дня, залишіть свій телефон для контакту.
відповісти (0)
У мене дитина інвалід дитинства. На комісію МСЄК потрібно акт з військової комісаріату. Як зробити. Дитина з народження інвалід. Будь ласка зателефонувати за номером 3362923860. Дякую вам.
відповісти (0)
Добрий вечір, я повністью здоровий маю спортивну підготовку, хочу бути корисним і служити в ЗСУ, а повістки не дають,мабуть тому,що прописаний в обл. Пришліть мені будь ласка повістку прямо на роботу Львівське шосе 65 Мій телефон 897355969083+ Назар Ярмошук.
відповісти (0)
Доброї ночі, хочу служити ! Є багато в чому досвід, що потрібно ще крім засвідчене громадянки України.! ? Заслужені і здобуті нагороди..але не афішую тут😉
1159902890
відповісти (0)
Хочу служити 59 років полковник запасу СБУ, посада не ПОТРІБНА, закінчив академію СБУ 2001рік,і КПВВІКУ 1986 0500572243. Курси перепідготовки саперів на базі КПВВІКУ 2003
відповісти (0)
14 Лютого на 17.00 Зарошую вулиця Проскурівська, 81😊🇺🇦
відповісти (0)
Добрий день мені 35 повністю здоровий хочу служити та захищати. 8327066790
відповісти (0)
Доброго дня я проживаю в хмельницькому більше 15 років хочу служити але повістку недають і на облік неставлять бо нема прописки що мені робити,тел 6068297360
відповісти (0)
53 роки чи можна отримати повістку до зсу?5825062690
відповісти (0)
Добрий вечір мене цікавить вступ у ВВНЗ 6018544690
відповісти (0)
Мені 16 хочу піти служити якщо можна зв'яжіться зі мною по номеру телефону 5819170790
відповісти (0)
Доброго дня! Хочу вступити в ряди ЗСУ!
відповісти (1)
Залиште свій телефон для контакту.
відповісти (0)
Об'єкти інфраструктури «Установи, товариства > Військові установи» міста Хмельницький
Об'єкти інфраструктури «Установи, товариства > Військові установи» найближчих населених пунктів
eyJxbyI6InZhc2UiLCJxbmduIjpbIjIzMTIiLCIyMzExIiwiMjMxNiIsIjIzMTAiLCIzMjEzNiIsIjMyMjkwIiwiMzIxOTEiLCIzMjEzOCIsIjMyMTkyIiwiMzIxMzUiLCIzMjE4OCIsIjMyMTg5IiwiMzIxODciLCIzMjEzMyIsIjMyMTI1IiwiMzIxOTAiLCIzMjIxMiIsIjMyMTM0IiwiMzIyMDYiLCIzMjIzNyIsIjMyMjM4IiwiMzIyNDEiLCIzMjI0MiIsIjMyMjI5IiwiMzIxMzAiLCIxMjE0MiIsIjExNTMyIiwiMzIyMTEiLCIzMjIwOSIsIjMyMjA1IiwiMzIyMDEiLCIzMjE5NCIsIjMyMTk1IiwiMzIyMDIiLCIyMjE3OSIsIjMyMjAwIiwiMzIxOTYiLCIzMjE5NyIsIjMyMTk4IiwiMzIyMTAiLCIzMjIzNiIsIjMyMjMwIiwiMzIyNDAiLCIzMjI0NiIsIjMyMjM0IiwiMzIyMDgiLCIzMjEzMiIsIjMyMjA3IiwiMzIxMjgiLCIzMjI5NSIsIjMyMTI5IiwiMzIxMjciLCIzMjEzMSIsIjMyMTI2IiwiMzIyNDUiLCIzMjIzMSIsIjMyMjI4IiwiMzIyMzkiLCIzMjIyNyIsIjMyMjQzIiwiMzIyMjYiLCIzMjIzMiIsIjMyMjM1IiwiMzIyNDQiLCIzMjIzMyIsIjMyMjY2IiwiMzIyNjkiLCIzMjI0NyIsIjMyMjY0IiwiMzIyNjciLCIzMjI2OCIsIjMyMjY1IiwiMzIyOTciLCIzMjI1MiIsIjMyMjUzIiwiMzIyNTUiLCIzMjI1NCIsIjMyMjU2IiwiMzIyOTkiLCIzMjI2MyIsIjMyMjYwIiwiMzIyNjEiLCIzMjI2MiIsIjMyMjE3IiwiMzIyODkiLCIzMjI1MCIsIjMyMjQ4IiwiMzIyNDkiLCIzMjI1MSIsIjMyMjkyIiwiMzIyOTQiLCIzMjI5MSIsIjMyMjk4IiwiMzIyNzAiLCIzMjI5MyIsIjMyMjk2IiwiMzIyMTYiLCIzMjIxOCIsIjMyMjIwIiwiMzIyMjIiLCIzMjE3MSIsIjMyMTU0IiwiMzIxNTkiLCIzMjE1MyIsIjMyMTU3IiwiMzIxNTgiLCIzMjE2MSIsIjMyMTYwIiwiMzIxNTUiLCIzMjE1NiIsIjMyMTY2IiwiMzIxNjMiLCIzMjE2MiIsIjMyMTY1IiwiMzIxNjQiLCIzMjI1NyIsIjMyMjU4IiwiMzIyNTkiLCIzMjI4NyIsIjMyMjg2IiwiMzIyNzEiLCIzMjI4OCIsIjMyMjI1IiwiMzIyMTQiLCIzMjIxNSIsIjMyMjEzIiwiMzIyNzMiLCIzMjI3NCIsIjMyMjcyIiwiMzIyMjEiLCIzMjIyNCIsIjMyMjIzIiwiMzIyMTkiLCIzMjI3OSIsIjMyMjc4IiwiMzIyODAiLCIzMjI4MiIsIjMyMjgxIiwiMzIyODQiLCIzMjI4NSIsIjMyMjgzIiwiMzIxNjciLCIzMjE2OSIsIjMyMTcwIiwiMzIxNjgiLCIzMjE0NCIsIjMyMTQ2IiwiMzIxNDIiLCIzMjE0MSIsIjMyMTUwIiwiMzIxNDAiLCIzMjE0OSIsIjMyMTQ3IiwiMzIxNDgiLCIzMjEzOSIsIjMyMTQzIiwiMzIxNDUiLCIzMjE1MiIsIjMyMTUxIiwiMzIxODAiLCIzMjE3MyIsIjMyMTc2IiwiMzIxNzgiLCIzMjE3NyIsIjMyMTc1IiwiMzIxNzQiLCIzMjE3MiIsIjMyMTg2IiwiMzIyNzYiLCIzMjI3NyIsIjMyMjc1IiwiMzIxODMiLCIzMjE4NCIsIjMyMTg1IiwiMzIxNzkiLCIzMjE4MiIsIjMyMTgxIl19XyMkX1NFR0grJCQkMWUyZTlmOWI4MjQ0MzEzMjE1ODlkMzdjZjkwNmFhNzA=