Cервісний центр МВС України в м. Коростень

оновлено 22 вересня 2023 19:03 | Коростень, Житомирська область

Графік виїздів мобільних сервісних центрів у віддалених населених пунктах, де немає стаціонарних сервісних центрів МВС.

Адміністративні послуги сервісних центрів МВС України

Допуск водіїв до керування транспортними засобами

 • Видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами.
 • Видача тимчасового реєстраційного талона на право керування транспортним засобом (за заявою власника або за дорученням).
 • Видача міжнародного посвідчення водія

Допуск транспортних засобів до участі у дорожньому русі

 • Реєстрація, перереєстрація колісних транспортних засобів з видачею свідоцтва про реєстрацію або його дубліката та номерних знаків, зняття з обліку з видачею облікової картки та номерних знаків для разових поїздок, проведення експертного дослідження транспортних засобів і супровідних документів з видачею експертного висновку
 • Оформлення дозволу на видачу документів, транзитних номерних знаків, пов’язаних з придбанням або реалізацією транспортних засобів та кузовів (рам)
 • Видача свідоцтва про реєстрацію колісних транспортних засобів у зв’язку з його пошкодженням або непридатністю, внесенням змін до реєстраційного документа або для виїзду за кордон
 • Видача висновку щодо можливості дублювання (нанесення) ідентифікаційних номерів транспортних засобів
 • Підготовка документів та оформлення висновку про подальшу експлуатацію транспортного засобу, який розшукується правоохоронними органами іноземних держав

Діяльність, пов’язана з реалізацією транспортних засобів

 • Перевірка суб’єктів господарювання щодо відповідності матеріально-технічної бази та документації встановленим вимогам до діяльності, пов’язаної з реалізацією транспортних засобів, з видачею акта (висновку)

Погодження конструкцій транспортних засобів

 • Розгляд проектів нормативно-технічної документації щодо погодження проектів конструкції транспортних засобів в частині дотримання вимог щодо забезпечення безпеки дорожнього руху з видачею свідоцтва про погодження конструкції
 • Проведення перевірки відповідності самостійно сконструйованого, конфіскованого транспортного засобу, право власності на який встановлено за рішенням суду, або такого що визнаний в встановленому порядку безхазяйним, або такого, що за правом спадкування перейшов у власність держави або подарований державі власником, вимогам безпеки дорожнього руху, нормам і стандартам з видачею висновку
 • Оформлення та видача погодження (висновку) на заміну номерного агрегату транспортного засобу, а також на переобладнання транспортного засобу без заміни номерних агрегатів

Перевезення небезпечних вантажів

 • Видача свідоцтва про допуск транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів
 • Видача свідоцтва про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів (із складанням іспитів)
 • Видача свідоцтва про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі (із складанням іспитів)

Використання спеціальних сигнальних пристроїв

 • Оформлення та видача дозволу на встановлення і використання на транспортних засобах спеціальних звукових та/або світлових сигнальних пристроїв синього чи жовтого кольору

Номерні знаки. Виготовлення та зберігання

 • Виготовлення макетів індивідуальних номерних знаків транспортних засобів, які виготовляються на замовлення власників транспортних засобів, з видачею номерних знаків
 • Відповідальне зберігання номерних знаків транспортних засобів, знятих з обліку для подальшого закріплення за іншими транспортними засобами цього ж власника

Питання та відповіді:
 • Посвідчення водія
  • Як отримати посвідчення водія вперше?
   Для отримання посвідчення водія необхідно пройти три основні етапи:
   • Навчання в автошколі
   • Скласти іспити в сервісному центрі МВС
   • Отримати посвідчення водія
   Для запису на курси із підготовки водіїв потрібні такі документи:
   • заява на ім’я керівника установи (із зазначенням місця проживання та бажаної категорії посвідчення водія);
   • паспорт (пред’являється особисто);
   • копія ідентифікаційного коду;
   • чотири фотографії розміру 3,5х4,5;
   • медична довідка.
   Після проходження навчання та складання внутрішніх тестів, необхідно пройти іспит в будь-якому зручному за місцем розташування сервісному центрі МВС, прив’язки до місця реєстрації та проходження навчання немає. Іспити складаються з двох частин:
   • теоретичної (тестування на комп’ютері, за 20 хвилин необхідно відповісти на 20 питань, при цьому допускається не більше 2-х помилок);
   • практичної (при успішному проходженні теоретичної частини іспиту надається допуск до практичного іспиту, і цей результат вважається дійсними протягом трьох місяців).
   Важливо пам’ятати: при допущені більше 2-х помилок або не вкладанні у визначені 20 хвилин, до практичної частини іспиту майбутнього водія не допустять. Спробувати повторно скласти теорію можливо не раніше, ніж через 5 днів. При цьому теоретичний іспит можна здавати необмежену кількість разів, а практична частина обмежена 3-ма спробами.
  • Як відновити втрачене чи викрадене посвідчення водія (у тому числі у разі, якщо документ втрачено чи викрадено за кордоном)?
   Замість втраченого або викраденого посвідчення водія сервісний центр МВС після перевірки факту видачі раніше такого посвідчення водія особі, яка заявила про його втрату або викрадення, оформлює та видає нове посвідчення водія. Про втрату посвідчення водія особа повідомляє сервісному центру МВС, а в разі його викрадення — територіальному органу Національної поліції. У разі втрати посвідчення водія за кордоном, видача посвідчення водія здійснюється на загальних підставах. Документи, що надає громадянин для відновлення посвідчення водія:
   • паспорт громадянина України (у разі надання ID-картки без наявних у безконтактному електронному носії відомостей про реєстрацію місця проживання разом надається довідка про реєстрацію місця проживання особи) або:
    • тимчасове посвідчення громадянина України;
    • посвідка на постійне проживання;
    • посвідки на тимчасове проживання;
    • посвідчення біженця;
    • посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;
    • посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист.
   • копії довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі його відсутності у відповідних базах даних МВС) або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);
   • довідку з поліції (у разі викрадення);
   • медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом (форма 083/о);
   • платіжний документ (квитанція), який засвідчує оплату адміністративної послуги.
  • Які документи необхідні для заміни посвідчення водія?
   Обмін першого посвідчення водія можливий виключно після закінчення строку його дії, а не раніше. Обмін такого посвідчення здійснюється так само, як і обмін старого посвідчення водія здійснити в будь-якому сервісному центрі МВС, надавши адміністратору наступний пакет документів:
   • паспорт громадянина України (у разі надання ID-картки без наявних у безконтактному електронному носії відомостей про реєстрацію місця проживання разом надається довідка про реєстрацію місця проживання особи) або:
    • тимчасове посвідчення громадянина України;
    • посвідка на постійне проживання;
    • посвідки на тимчасове проживання;
    • посвідчення біженця;
    • посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;
    • посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист.
   • копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
   • медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом (форма 083/о);
   • наявне посвідчення водія;
   • платіжний документ (квитанція), який засвідчує оплату адміністративної послуги.
   Важливо зазначити, що відповідно до пункту 251 постанови КМУ від 8 травня 1993 року № 340 обмін посвідчення водія, виданого особі вперше, проводиться без складення іспитів за умови вчинення особою протягом двох років з дня видачі такого посвідчення не більше двох адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та не вчинення нею кримінального правопорушення, передбаченого статтею 286 Кримінального кодексу України. У разі, якщо такі порушення були, громадянин обмінює своє посвідчення водія на постійне лише після складення практичного та теоретичного іспитів у сервісному центрі МВС. Повернення посвідчення водія особам, які отримали його вперше та були позбавлені права на керування транспортними засобами, не відбувається. Поновлення права керування транспортними засобами в такому випадку здійснюється після підготовки у навчальному закладі та після успішного складення теоретичного і практичного іспитів у СЦ МВС. Таке посвідчення знову видається на 2 роки. Обмін посвідчення водія у зв’язку зі зміною особистих даних (прізвище, ім’я та по батькові) проводиться на підставі документа, що підтверджує таку зміну.
  • Які документи необхідні для отримання міжнародного посвідчення водія?
   Міжнародне посвідчення водія видається на підставі національного посвідчення водія у територіальних сервісних центрах МВС . Термін дії міжнародного посвідчення водія — 3 роки, але не більше строку дії національного посвідчення водія. Для отримання (обміну) міжнародного посвідчення водія необхідно звернутись до зручного за місцем розташування територіального сервісного центру МВС з наступними документами:
   • пред’явити оригінал посвідчення водія адміністратору на місці та надати його копію;
   • паспорт громадянина України (у разі надання ID-картки без наявних у безконтактному електронному носії відомостей про реєстрацію місця проживання разом надається довідка про реєстрацію місця проживання особи)
   • паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
   • фотокартка розміром 3,5х4,5 см на матовому папері;
   • платіжний документ (квитанція), який засвідчує оплату адміністративної послуги.
   Національне посвідчення водія, на підставі якого було видано міжнародне, не вилучається. Після перевірки поданих документів посадова особа ТСЦ МВС одразу повертає заявнику національне посвідчення водія, паспорт громадянина України та паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Видача (обмін) міжнародного посвідчення водія здійснюється без складання іспитів. Міжнародне посвідчення водія без наявності національного не є дійсним. Для виїзду за кордон національне посвідчення водія обов’язково має містити наступну інформацію:
   • Прізвище
   • Ім’я і по батькові
   • Дата і місце народження
   • Місце проживання
   • Орган, що видав посвідчення
   • Дата і місце видачі посвідчення
   • Дата закінчення дії посвідчення
   • Номер посвідчення
   • Підпис і / або штамп або печатку органу, що видав посвідчення
   • Підпис власника
   • Фотографія власника
   • Категорія / категорії, або підкатегорії транспортних засобів, на які поширюється це посвідчення, із зазначенням дати видачі посвідчення і дат закінчення дії для кожної з цих категорій
   Національне законодавство визначає додаткові відомості, що вносяться в посвідчення водія, а також його розмір і тип палітурки. Для участі в міжнародному русі в будь-якому випадку рекомендуємо отримати міжнародне посвідчення водія. У разі, якщо ваше посвідчення водія не відповідає чинним міжнародним вимогам, радимо скористатися послугою обміну посвідчення водія у сервісних центрах МВС. Підстава для відмови в наданні послуги:
   • позбавлення права керування транспортним засобом;
   • особа перебуває в розшуку;
   • посвідчення водія знаходиться в розшуку;
   • встановлення факту підробки національного посвідчення водія;
   • закінчення строку дії національного посвідчення водія на дату отримання міжнародного посвідчення водія;
   • невідповідність персональних даних заявника.
   Якщо при проведенні перевірки поданих особами документів буде встановлено, що особи позбавлені права керування транспортними засобами, національне посвідчення водія посадовими особами не повертається, а надсилається до ТСЦ МВС за місцем проживання особи на зберігання до закінчення строку такого позбавлення, про що інформується відповідний територіальний орган Національної поліції.
  • У яких країнах світу можна користуватися національним посвідченням водія, а у яких визнаються лише міжнародні посвідчення водія?
   Перелік країн, у яких визнається українське національне посвідчення водія (відповідно до Віденської Конвенції про дорожній рух 1968 року) Для участі в міжнародному русі в будь-якому випадку рекомендуємо отримати міжнародне посвідчення водія.

   Австрія — 8 листопада 1968р., 11 серпня 1981р.

   Азербайджан — 3 липня 2002р.

   Албанія — 29 червня 2000р.

   Багамські острови — 14 травня 1991р.

   Бахрейн — 4 травня 1973р.

   Бельгія — 8 листопада 1968р., 16 листопада 1988р.

   Білорусь — 8 листопада 1968р., 18 червня 1974р.

   Болгарія — 8 листопада 1968р. 28 грудня 1978р.

   Боснія та Герцеговина — 1 вересня 1993р.

   Бразилія — 8 листопада 1968р. 29 жовтня 1980р.

   Венесуела (Боліваріанська Республіка) — 8 листопада 1968р.

   В’єтнам — 20 серп. 2014р.

   Вірменія — 8 лютого 2005р.

   Гайана — 31 січня 1973р.

   Гана — 22 серпня 1969р.

   Греція — 18 грудня 1986р.

   Грузія — 23 липня 1993р.

   Данія — 8 листопада 1968р., 3 листопада 1986р.

   Демократична Республіка Конго — 25 липня 1977р.

   Еквадор — 8 листопада 1968р.

   Естонія — 24 серпня 1992р.

   Зімбабве — 31 липня 1981р.

   Ізраїль — 8 листопада 1968р., 11 травня 1971р.

   Індонезія — 8 листопада 1968р.

   Ірак — 1 лютого 2017р.

   Іран (Ісламська Республіка) — 8 листопада 1968р., 21 травня 1976р.

   Іспанія — 8 листопада 1968 р.

   Італія — 8 листопада 1968р., 2 жовтня 1996р.

   Казахстан — 4 квітня 1994р.

   Катар — 6 березня 2013р.

   Кенія — 9 вересня 2009р.

   Киргизстан — 30 серпня 2006р.

   Колишня Югославська Республіка Македонія — 18 серпня 1993р.

   Коста-Ріка — 8 листопада 1968р.

   Кот-Д’івуар — 24 Липня 1985р.

   Куба — 30 вересня 1977р.

   Кувейт — 14 березня 1980р.

   Латвія — 19 жовтня 1992р.

   Литва — 20 листопада 1991р.

   Ліберія — 16 вересня 2005р.

   Люксембург — 8 листопада 1968р., 25 листопада 1975р.

   Марокко — 29 грудня 1982р.

   Мексика — 8 листопада 1968р.

   Монако — 6 червня 1978р.

   Монголія — 19 грудня 1997р.

   Нігер — 11 липня 1975р.

   Нігерія — 18 жовтня 2018р.

   Нідерланди — 8 листопада 2007р.

   Німеччина — 8 листопада 1968р., 3 серпня 1978р.

   Норвегія — 23 грудня 1969р., 1 квітня 1985р.

   Об’єднані Арабські Емірати — 10 січня 2007р.

   Пакистан — 19 березня 1986р.

   Перу — 6 жовтня 2006р.

   Південна Африка — 1 листопада 1977р.

   Польща — 8 листопада 1968р., 23 серпня 1984р.

   Португалія — 8 листопада 1968о., 30 вересня 2010р.

   Республіка Кабо-Верде — 12 червня 2018р.

   Республіка Корея — 29 грудня 1969р.

   Республіка Молдова — 26 травня 1993р.

   Російська Федерація — 8 листопада 1968р., 7 червня 1974р.

   Румунія — 8 листопада 1968р., 9 грудня 1980р.

   Сан — Марино 8 листопада 1968р., 20 липня 1970р.

   Саудівська Аравія — 12 травня 2016р.

   Святий Престол — 8 листопада 1968р.

   Сейшели — 11 квітня 1977р.

   Сенегал — 16 серпня 1972р.

   Сербія — 12 бер 2001р.

   Словаччина — 1 лют 1993р.

   Словенія — 6 лип. 1992р.

   Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії — 8 листопада 1968р., 28 березня 2018р.

   Таджикистан — 9 березня 1994р.

   Таїланд — 8 листопада 1968р.

   Туніс — 5 січня 2004р.

   Туреччина — 22 січня 2013р.

   Туркменістан — 14 червня 1993р.

   Угорщина — 8 листопада 1968р., 16 березня 1976р.

   Узбекистан — 17 січня 1995р.

   Україна — 8 листопада 1968р. 12 липня 1974р.

   Уругвай — 8 квітня 1981р.

   Філіппіни — 8 листопада 1968 27 грудня 1973р.

   Фінляндія — 16 грудня 1969р., 1 квітня 1985р.

   Франція — 8 листопада 1968р., 9 грудня 1971р.

   Хорватія — 23 Лис 1992р.

   Центральноафриканська Республіка — 3 лютого 1988р.

   Чеська Республіка — 2 червня 1993р.

   Чилі — 8 листопада 1968р.

   Чорногорія — 23 жовтня 2006р.

   Швейцарія — 8 листопада 1968р., 11 грудня 1991р.

   Швеція — 8 листопада 1968р. 25 липня 1985р.

   Перелік країн, на території яких можна керувати транспортним засобом лише за наявності міжнародного посвідчення водія (відповідно до Женевської Конвенції про дорожній рух 1949 року):

   Австралія — 7 грудня 1954р.

   Алжир — 16 травня 1963р.

   Аргентина — 25 листопада 1960р.

   Бангладеш — 6 грудня 1978р.

   Барбадос — 5 бер. 1971р.

   Бенін — 5 грудня 1961р.

   Ботсвана — 3 січня 1967р.

   Буркіна-Фасо — 31 серпня 2009р.

   Гаїті — 12 лютого 1958р.

   Гватемала — 10 січня 1962р.

   Домініканська республіка — 19 вересня 1949р., 15 серпня 1957р.

   Єгипет — 19 вересня 1949 р., 28 травня 1957р.

   Індія — 19 вересня 1949р., 9 березня 1962р.

   Ірландія — 31 травня 1962р.

   Ісландія — 22 липня 1983р.

   Йорданія — 14 січня 1960р.

   Камбоджа — 14 березня 1956р.

   Канада — 23 грудня 1965р.

   Кіпр — 6 липня 1962 р.

   Конго — 15 травня 1962р.

   Лаоська Народно-Демократична Республіка — 6 березня 1959р.

   Лесото — 27 вересня 1973р.

   Ліван — 19 вересня 1949р., 2 серпня 1963р.

   Мадагаскар — 27 червня 1962р.

   Малаві — 17 лютого 1965р.

   Малайзія — 10 вересня 1958р.

   Малі — 19 листопада 1962р.

   Мальта — 3 січ. 1966р.

   Намібія — 13 жовтня 1993р.

   Нова Зеландія — 12 лютого 1958р.

   Папуа-Нова Гвінея — 12 лютого 1981р.

   Парагвай — 18 жовтня 1965р.

   Республіка Сьєрра-Леоне — 13 бер. 1962р.

   Руанда — 5 серпня 1964р.

   Сирійська Арабська Республіка — 11 грудня 1953р.

   Сінгапур — 29 листопада 1972р.

   Сполучені Штати Америки — 19 вересня 1949р., 30 серпня 1950р.

   Того — 27 лютого 1962р.

   Тринідад і Тобаго — 8 липня 1964р.

   Уганда — 15 квітня 1965р.

   Фіджі — 31 жовтня 1972р.

   Шрі Ланка — 26 липня 1957р.

   Ямайка — 9 серпня 1963р.

   Японія — 7 серпня 1964р.

 • Реєстрація/перереєстрація ТЗ
  • Перша реєстрація та питання сертифікаціїї ТЗ

   Відповідно до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів (далі – Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 р. № 1388, пункт 10, перша державна реєстрація транспортних засобів, що перебували в експлуатації та ввезені на митну територію України з метою вільного обігу, проводиться за умови відповідності конструкції і технічного стану даної марки (моделі) транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, обов’язковим вимогам правил, нормативів і стандартів України, що підтверджується сертифікатом відповідності або свідоцтвом про визнання іноземного сертифіката, копію яких власники подають до сервісного центру МВС.

   При цьому, перша державна реєстрація мопедів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2009 р. № 1371 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (до 29.12.2009 р.), може проводитися без подання документів, що підтверджують правомірність придбання. Відповідність конструкції таких мопедів обов’язковим вимогам правил, нормативів і стандартів України може бути підтверджена актом перевірки технічного стану транспортного засобу.

   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 р. № 738 «Деякі питання сертифікації транспортних засобів, їх частин на обладнання», сертифікат відповідності видається:

   — виробником або його уповноваженим представником — резидентом України на кожний транспортний засіб, тип якого відповідає вимогам єдиних технічних приписів, що підтверджується  сертифікатом типу транспортного засобу;

   — уповноваженими органами або визначеними Міністерством інфраструктури України органами із сертифікації, акредитованими відповідно до законодавства, на кожний новий транспортний засіб, який відповідає вимогам єдиних технічних приписів, але відповідність типу якого не підтверджена сертифікатом типу транспортного засобу, а також на той, що був у користуванні.

  • Реєстрація транспортних засобів за внутрішньо переміщеними особами
   Реєстрація (перереєстрація), зняття з обліку транспортних засобів здійснюється:
   • за місцем  звернення  власника  або  його уповноваженої  особи;
   • незалежно  від місця реєстрації (проживання) фізичної особи чи місцезнаходження юридичної особи;
   • для  внутрішньо переміщених осіб в реєстраційних документах  зазначається  місце проживання (місце реєстрації) на підставі  відповідних  документів .
  • Порядок сертифікації та подальшої реєстрації транспортних засобів
   Перша державна реєстрація транспортного засобу, введення в обіг обладнання здійснюється за наявності сертифіката відповідності, виданого згідно з порядком затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання. Тому, проведення першої реєстрації колісних транспортних засобів сервісними центрами МВС повинно здійснюватися на підставі сертифікатів відповідності, виданих органами сертифікації згідно з ПКМУ від 09.06.2011 № 738 та наказом Мінінфраструктури від 17.08.2012 № 521 або виробником чи його уповноваженим представником на підставі сертифікату типу транспортного засобу.
  • Порядок перереєстрації транспортного засобу
   Перереєстрація транспортних засобів проводиться у разі:
   • отримання свідоцтва про реєстрацію замість утраченого або не придатного для користування;
   • зміни їх власників, місця стоянки, місцезнаходження або найменування власників-юридичних осіб;
   • місця проживання або прізвища, імені чи по батькові фізичних осіб, які є власниками транспортних засобів;
   • зміни кольору;
   • переобладнання транспортного засобу чи заміни кузова, інших складових частин, що мають ідентифікаційні номери.
   При перереєстрації транспортних засобів у разі зміни їх власників зняття з обліку таких транспортних засобів не проводиться. До сервісного центру МВС подаються оформлені в установленому порядку документи, що:
   • підтверджують правомірність придбання транспортного засобу;
   • заява;
   • свідоцтво про реєстрацію;
   • паспорт громадянина України (у разі надання ID-картки без наявних у безконтактному електронному носії відомостей про реєстрацію місця проживання разом надається довідка про реєстрацію місця проживання особи) покупця та продавця або:
    • тимчасове посвідчення громадянина України;
    • посвідка на постійне проживання;
    • посвідки на тимчасове проживання;
    • посвідчення біженця;
    • посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;
    • посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист.
   • реєстраційні  картки платника податку покупця та продавця;
   • платіжні документи (квитанції), які засвідчують оплату адміністративної послуги та плату за бланкову і спеціальну продукцію;
   • у разі оформлення договору купівлі-продажу в ТСЦ, необхідно надати оціночну або середньоринкову вартість транспортного засобу та документ про сплату податку на дохід від продажу об’єкта рухомого майна (виключення становлять: легкові автомобілі, мотоцикли, мопеди. Необхідність надання оціночної або середньоринкової вартісті та оподаткування виникає лише у випадку продажу/обміну протягом звітного (календарного) року більш ніж одного легкового автомобіля та/або мотоциклу, та/або мопеду).

   Під час проведення державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортні засоби (крім випадків реєстрації нових транспортних засобів, перереєстрації транспортних засобів у зв’язку із зміною найменування та адреси юридичних осіб, прізвища, імені чи по батькові, місця проживання фізичних осіб, які є власниками транспортних засобів, вибракування їх у цілому) підлягають огляду фахівцями експертної служби МВС  з метою звірення ідентифікаційних номерів їх складових частин з номерами, зазначеними в поданих власником для реєстрації документах. За результатами огляду в документах, які подаються для державної реєстрації, робиться відповідна відмітка або складається акт огляду.

   Експертне дослідження транспортного засобу і реєстраційних документів на транспортний засіб (інших документів, які є підставою для реєстрації транспортного засобу) проводиться за заявою власника з метою визначення справжності ідентифікаційних номерів транспортного засобу і реєстраційних документів. Експертне дослідження проводиться фахівцями експертної служби МВС або судовими експертами державних спеціалізованих установ, які мають присвоєну в установленому Законом України «Про судову експертизу» порядку кваліфікацію судового експерта з правом проведення досліджень за відповідними експертними спеціальностями. За  результатами дослідження складається висновок експертного дослідження, який додається до документів, що подаються для державної реєстрації. Далі у  сервісному центрі МВС  проводиться установлення відповідності конструкції, перевірка за Єдиним державним реєстром МВС та автоматизованою базою даних про розшукувані транспортні засоби.

  • Як перереєструвати авто яке перейшло в розпорядження за спадщиною на іншу особу?
   Для перереєстрації транспортного засобу, яке перейшло в розпорядження за спадщиною на іншу особу, необхідно звернутися до територіального сервісного центру МВС з відповідними документами:
   • заява;
   • паспорт громадянина України (у разі надання ID-картки без наявних у безконтактному електронному носії відомостей про реєстрацію місця проживання разом надається довідка про реєстрацію місця проживання особи) або:
    • тимчасове посвідчення громадянина України;
    • посвідка на постійне проживання;
    • посвідки на тимчасове проживання;
    • посвідчення біженця;
    • посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;
    • посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист.
   • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
   • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
   • свідоцтво про право на спадщину, видане нотаріусом або консульською установою чи його дублікат;
   • платіжні документи (квитанції), які засвідчують оплату адміністративної послуги та плату за бланкову і спеціальну продукцію;
   • акт огляду ТЗ,  складений фахівцем Експертної служби МВС.
  • Як відновити втрачене чи викрадене Свідоцтво про реєстрацію траспортного засобу (у тому числі у разі, якщо документ втрачено чи викрадено за кордоном)?
   Якщо свідоцтво про реєстрацію утрачене, то обов’язково для отримання нового проводиться перереєстрація транспортного засобу. Державна перереєстрація транспортних засобів проводиться на підставі:
   • заяви власника, поданої  особисто або уповноваженим  представником;
   • паспорт громадянина України (у разі надання ID-картки без наявних у безконтактному електронному носії відомостей про реєстрацію місця проживання разом надається довідка про реєстрацію місця проживання особи) або:
    • тимчасове посвідчення громадянина України;
    • посвідка на постійне проживання;
    • посвідки на тимчасове проживання;
    • посвідчення біженця;
    • посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;
    • посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист.
   • довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків;
   • платіжні документи (квитанції), які засвідчують оплату адміністративної послуги та плату за бланкову і спеціальну продукцію;
   • довідка з поліції (якщо свідоцтво було викрадено)
Активність в соцмережах
22.09.2023 19:03
На жаль найблищий Cервісний центр МВС в місті Радомишль розформовано то залишилось тільки Коростень.Були дуже вражені обслуговуванням сервісного центру,чемні працівники ,завжди з посмішкою на обличчі,швидко та оперативно виконують свої обовязки,кожен на свойому місці.Також в приміщенні центру приемно знаходитись,якісний ремонт,чисто та затишно.Також дякуем єкзаменатору Левківському В,В за професіоналізм в своїй справі.З повагою К.І.П
відповісти (0)
На минулому тижні здавав практичний іспит ,єкзаменатор Левківський В.В. поводив себе дуже професійно та ввічливо.Я їм дуже задоволений
відповісти (0)
Не можу скласти практичний іспит другий раз, останній раз їхала 52 хвилини, екзаменатор просто валив, по 3 рази говорив повертати на ліво в одному місці, їздили поки не набралося 3 помилки і не склала, після мене не склало ще 2 особи, а потім жінка не доїхала навіть до центру міста, зробила 3 розвороти і за 20 хв склала іспит, Віктор Левківський Володимирович агресивний, команди не подає завчасно, провокує аварійні ситуації, коли я почала говорити за те що я не згодна з помилками почав грубити, чому одні здають за 20 хв і роблять тільки 3 розвороти, а інші їздять по годині і роблять маневри які навіть водій з досвідом може не зробити?
відповісти (0)
Пытаюсь сидеть последний практический экзамен уже 6 раз и все не как меня не принимаю
сервис не ахти и оставляет делать лучшего не компетентный экзаменатор в связи с тем что берет кого захочет а не по очереди
наглядный пример я стаял с 10 утра и в 12 вышел экзаменатор и подошла к нему девченка которая пришла намного позже меня он пошёл ее принимать а на остальных забил
как такое возможно вы мне объясните
везде делаю для людей но только не у нас
відповісти (0)
Об'єкти інфраструктури «Транспорт > Сервісний центр МВС» найближчих населених пунктів
eyJxbyI6InZhc2UiLCJxbmduIjpbIjc5MzkiLCI3OTE2IiwiNzkzMyIsIjc5MTkiLCI4NTIyIiwiODAwMyIsIjI1ODE2IiwiMjIyNTUiLCI4NTEzIiwiODUwMyIsIjg1MTEiLCIyMjI2NCIsIjg1NDUiLCI4NTQyIiwiODUxNiIsIjIyMjU2IiwiMjU4MTUiLCI3OTE1IiwiNzkxMyIsIjg1MzEiLCI4MDEwIiwiODAzOCIsIjgxMjgiLCI4MTI5IiwiMjIyNjUiLCIyMjI3NCIsIjc5NzQiLCI4MDAxIiwiMjIyNjMiLCI4NjA1IiwiODE0NSIsIjc5NTgiLCI4MDExIiwiODAzMCIsIjc5NjIiLCI4MTQzIiwiODE0OSIsIjg1OTkiLCI4NjAwIiwiODYwNCIsIjc5MTIiLCI4NTg4IiwiODEyMCIsIjgxMTkiLCI3ODQwIiwiODEyMiIsIjgwMjEiLCIyMjI3MCIsIjgwMDAiLCI4NTU4IiwiMjIyNzMiLCI4MTE4IiwiODEyMSIsIjg2MDEiLCI3OTU5IiwiNzkwNSIsIjg1ODQiLCI4MTAwIiwiODE2MSIsIjgyMTYiLCI3OTY4IiwiMjIyNzIiLCI3OTAzIiwiNzkwNiIsIjc5MDciLCI4MTY5IiwiODE3NCIsIjgxNjAiLCI3ODg2IiwiNzk2NCIsIjgwODIiLCI4MTA5IiwiODA2MSIsIjg1NzUiLCI3ODcxIiwiODE4OCIsIjgyMTUiLCI3OTY1IiwiNzk2NiIsIjc4OTciLCI4MTAxIiwiODA5MiIsIjgwOTUiLCI4NTUzIiwiODU4MyIsIjgyMTQiLCI4MjIxIiwiODIxOCIsIjg1NzciLCI4MDk4IiwiODU4MSIsIjg1ODIiLCI4MDcxIiwiODE4MyIsIjIyMjc2IiwiODA2MCIsIjgxNjciLCI4MTk0IiwiODIxMyIsIjIyMjc3IiwiNzg4MiIsIjgzMDQiLCI4MDU4IiwiODA5MCIsIjgyNzIiLCI3ODgxIiwiODIzNiIsIjc5NTQiLCI3OTUxIiwiMjIyNzgiLCI4MDYzIiwiODA4MCIsIjc5NDkiLCI4MjY0IiwiNzg3MyIsIjc5NDgiLCI4MDU5IiwiODA1MiIsIjgwNTAiLCI4MDUzIiwiODA1NCIsIjgzMDIiLCI4MjcxIiwiODI3OCIsIjgyNTIiLCI4MjU3IiwiODI1NiIsIjgyNTUiLCI4MzEyIiwiMjIyNzUiLCI4Mjc3IiwiODMxNiIsIjgwNTciLCI4MDU2IiwiODI2OSIsIjgzMTMiLCI4MzY5IiwiODM5MCIsIjgyODAiLCI4MjQ4IiwiODA1NSIsIjgzMTkiLCI4MzkzIiwiODM4NSIsIjgyNDUiLCI4MjY1IiwiODM3MSIsIjgzODciLCI4NDQ1IiwiODQyMSIsIjg0OTYiLCI4MzMxIiwiODQwNiIsIjg0OTEiLCI4NDY3IiwiMjU4MTciLCI4NDA5IiwiODQ4NSIsIjgzNzAiLCI4Mzk5IiwiMjU4MTQiXX1fIyRfU0VHSCskJCQyNTY4OTdiNzI1NTVhYWM5MGFhODJjNWJhZTBiNDJjZQ==
більше ▼