Управління Пенсійного фонду України  в Полонському районі

оновлено 24 лютого 2024 08:00 | Полонне, Хмельницька область
Пенсійний фонд України відповідно до покладених на нього завдань:
 1. узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Міністрові соціальної політики;
 2. здійснює керівництво та управління солідарною системою загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;
 3. вивчає та аналізує ситуацію у сфері пенсійного забезпечення, забезпечує проведення щорічних актуарних розрахунків фінансового стану системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;
 4. розробляє проект бюджету Пенсійного фонду України та подає його Міністрові соціальної політики для внесення в установленому порядку на розгляд Кабінетові Міністрів України, здійснює ефективний розподіл фінансових ресурсів для пенсійного забезпечення, складає звіт про виконання бюджету Пенсійного фонду України;
 5. формує та веде реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 6. організовує, координує та контролює роботу територіальних органів щодо: а) забезпечення додержання підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності та громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, вимог актів законодавства про пенсійне забезпечення; б) забезпечення надходжень від сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, інших коштів, ведення обліку їх надходжень відповідно до законодавства; в) внесення відомостей до реєстру застрахованих осіб та їх використання; г) здійснення контролю за додержанням вимог законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, правильністю нарахування, обчислення, повнотою і своєчасністю сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та інших платежів, за достовірністю поданих відомостей про осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, призначенням (перерахунком) і виплатою пенсій, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці та іншими виплатами, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Пенсійного фонду України, інших джерел, визначених законодавством; д) стягнення у передбаченому законодавством порядку своєчасно не нарахованих та/або не сплачених сум страхових внесків та інших платежів; е) застосування фінансових санкцій, передбачених законом; є) призначення (перерахунку) і виплати пенсій та щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці; ж) забезпечення своєчасного і в повному обсязі фінансування та виплати пенсій, допомоги на поховання та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Пенсійного фонду України та інших джерел, визначених законодавством; з) обліку коштів Пенсійного фонду України, ведення статистичної та бухгалтерської звітності; надання страхувальникам та застрахованим особам інформації, визначеної законодавством;
 7. забезпечує проведення конкурсного відбору банків, які здійснюють виплату та доставку пенсій;
 8. вживає відповідно до законодавства та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, заходів до переказування пенсій громадянам України, які виїхали на постійне місце проживання за кордон, та виплати пенсій пенсіонерам іноземних держав, які постійно проживають в Україні;
 9. здійснює у межах повноважень, передбачених законом, контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України, інших коштів, призначених для виплати пенсій та щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці;
 10. аналізує та прогнозує надходження коштів від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, організовує взаємодію та обмін інформацією з питань нарахування та сплати єдиного внеску, персоніфікованого обліку надходжень від його сплати, розрахунку показників середньої заробітної плати працівників для призначення пенсії;
 11. подає Мінсоцполітики пропозиції щодо: зміни розміру єдиного внеску та розподілу коштів від його сплати, що спрямовуються на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування; застосування законодавства про ведення обліку застрахованих осіб у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування та разом з Міністерством надає роз’яснення з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій;
 12. вносить пропозиції Мінсоцполітики та іншим центральним органам виконавчої влади щодо розроблення прогнозних показників економічного і соціального розвитку України та проекту Державного бюджету України, ведення обліку сплати єдиного внеску, формування та подання звітності в частині ведення обліку застрахованих осіб у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 13. здійснює міжнародне співробітництво, забезпечує виконання зобов’язань, узятих за міжнародними договорами України з питань, що належать до його компетенції;
 14. організовує професійну підготовку та підвищення кваліфікації працівників Пенсійного фонду України, узагальнює та поширює прогресивні форми і методи роботи;
 15. проводить у межах повноважень, передбачених законом, інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення;
 16. готує звітність, передбачену законодавством;
 17. здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Пенсійного фонду України, його територіальних органів, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Пенсійного фонду України;
 18. забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці та інформації з обмеженим доступом, контроль за її збереженням в апараті Пенсійного фонду України;
 19. виконує у межах повноважень, передбачених законом, функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління;
Активність в соцмережах
24.02.2024 08:00
Об'єкти інфраструктури «Установи, товариства > Пенсійний фонд» найближчих населених пунктів
eyJxbyI6InZhc2UiLCJxbmduIjpbIjE1NTU5IiwiMTU1NTgiLCIxNTU2MCIsIjE1NTQ1IiwiMTU1MzkiLCIxNTc0OSIsIjE1NzMwIiwiMTU3MzQiLCIxNTg5OCIsIjE1ODc5IiwiMTU5MDAiLCIxNTc1MCIsIjE1NzQ1IiwiMTU3MjkiLCIxNTcyOCIsIjE1NzUyIiwiMTU3MzUiLCIxNTc0MyIsIjE1NzQ0IiwiMTU3NDgiLCIxNTczNiIsIjE1NzMzIiwiMTU3MzEiLCIxNTc0NyIsIjE1NzMyIiwiMTU3MzgiLCIxNTc0NiIsIjE1NTUwIiwiMTU1NDYiLCIxNTU0MyIsIjE1NTQxIiwiMTU1MzgiLCIxNTU1NiIsIjE1NTUzIiwiMTU1NTUiLCIxNTU0MiIsIjE1NTUyIiwiMTU1NDciLCIxNTU1MSIsIjE1NTQwIiwiMTU0MTYiLCIxNTQxMiIsIjE1NDIyIiwiMTU0MDUiLCIxNTQxOCIsIjE1NDA2IiwiMTU0MDciLCIxNTQxNCIsIjE1NDEzIiwiMTU4ODQiLCIxNTg4OSIsIjE1ODgxIiwiMTU4ODIiLCIxNTg4NyIsIjE1ODc4IiwiMTU4ODUiLCIxNTg3MyIsIjE1OTAxIiwiMTU4NzYiLCIxNTczOSIsIjE1NzQxIiwiMTU3NTEiLCIxNTc0MiIsIjE1NzM3IiwiMTU3NDAiLCIxNTM5NiIsIjE1NDAzIiwiMTU4NzQiLCIxNTg5NyIsIjE1ODk1IiwiMTU0MDkiLCIxNTQxNyIsIjE1NDE1IiwiMTU0MDgiLCIxNTQyMCIsIjE1NDEwIiwiMTU0MTkiLCIxNTM5MyIsIjE1NDA0IiwiMTU0MDEiLCIxNTM4NyIsIjE1NDAwIiwiMTUzOTQiLCIxNTM4OCIsIjE1Mzk1IiwiMTUzOTgiLCIxNTM5OSIsIjE1OTA4IiwiMTU5MDUiLCIxNTkxNiIsIjE1OTAzIiwiMTU5MjAiLCIxNTkxMSIsIjE1NTEyIiwiMTU1NTciLCIxNTU0NCIsIjE1NTU0IiwiMTU1NDgiLCIxNTM4OSIsIjE1NDAyIiwiMTUzOTAiLCIxNTM5MSIsIjE1Mzk3IiwiMTUzOTIiLCIxNTQyMSIsIjE1NDExIiwiMTU4OTIiLCIxNTg5MCIsIjE1ODg2IiwiMTU4ODAiLCIxNTg5OSIsIjE1ODgzIiwiMTU4OTYiLCIxNTg5NCIsIjE1NTAxIiwiMTU1MDUiLCIxNTQ4NSIsIjE1NDk4IiwiMTU1MDIiLCIxNTUwMCIsIjE1NDk5IiwiMTU0ODkiLCIxNTc2MyIsIjE1NzYyIiwiMTU3NjciLCIxNjAwNSIsIjE2MDAzIiwiMTU4NzciLCIxNTkwMiIsIjE1ODkxIiwiMTU4NzUiLCIxNTg4OCIsIjE1ODkzIiwiMTU0ODgiLCIxNTQ5MSIsIjE1NTExIiwiMTU0OTMiLCIxNTQ0NyIsIjE1NDUzIiwiMTU0NTAiLCIxNTQ0OCIsIjE1NDQ2IiwiMTU0NTEiLCIxNTQ0NSIsIjE1NDUyIiwiMTU0NDQiLCIxNTQ0OSIsIjE1NDg3IiwiMTU1MDYiLCIxNTQ5NCIsIjE1NTA5IiwiMTYwMDYiLCIxNTk5NSIsIjE2MDAwIiwiMTYwMDIiLCIxNTk5OCIsIjE1OTk5IiwiMTYwMDQiLCIxNTk5NyIsIjE1NDk1IiwiMTU0OTIiLCIxNTQ4NiIsIjE1NDk2IiwiMTU5MDkiLCIxNTkxNSIsIjE1OTEzIiwiMTU5MTgiLCIxNTkxNyIsIjE1OTE5IiwiMTU3NTYiLCIxNTc3MyIsIjMxNTcwIiwiMTU1MDgiLCIxNTQ4NCIsIjE1NTA0IiwiMTU0OTAiLCIxNTkyMSIsIjE1OTA2IiwiMTU5MDQiLCIxNTkxMCIsIjE1OTQ5IiwiMTU5NDYiLCIxNTk1MiIsIjE1OTM3IiwiMTU5NDAiLCIxNTkzOCIsIjE1OTUwIiwiMTU5MTQiLCIxNTkxMiIsIjE1OTA3IiwiMTU1MDciLCIxNTUwMyIsIjE1NDk3IiwiMTU5NzgiLCIxNTk4MSIsIjE1OTg4IiwiMTU5ODkiLCIxNTk5MSIsIjE1OTQxIiwiMTU5NDgiLCIxNTk0MiIsIjE1OTQzIiwiMTU5NDciLCIxNTk1MSIsIjE1NzY2IiwiMTU3NzIiLCIxNTc2NCIsIjE1NzcxIiwiMTU3NTMiLCIxNTc1OSIsIjE1NzYxIiwiMTU3NTgiLCIxNTc2MCIsIjE1NzU3IiwiMzE2MjYiLCIxNTc2OCIsIjE1OTQ0IiwiMTU5OTYiLCIxNTk0NSIsIjE1OTUzIiwiMTU5ODIiLCIxNTk5NCIsIjE1OTkwIiwiMTU5ODciLCIxNTk4NSIsIjE1OTc1IiwiMTU3NzQiLCIxNTc4MCIsIjE1NzY1IiwiMTU3NjkiLCIzMTU3MiIsIjMxNTcxIiwiMTU1NjkiLCIxNTU2OCIsIjE1NTc2IiwiMTU1ODMiLCIxNTU2NyIsIjE1Nzc3IiwiMTU3NzAiLCIzMTU3MyIsIjE1OTM5IiwiMTU4NTYiLCIxNTg2NSIsIjE1ODcwIiwiMTU4NDkiLCIxNTg3MiIsIjE1ODU0IiwiMTU4NTkiLCIxNTc1NSIsIjE1NzU0IiwiMTU3NzgiLCIxNTYyNiIsIjE1NjE4IiwiMTU2MjQiLCIxNTYzNiIsIjE1NjMzIiwiMTU2MzUiLCIxNTY0MSIsIjE1Nzc5IiwiMTU3NzUiLCIxNTc3NiIsIjE1ODYxIiwiMTU4NTAiLCIxNTg1MSIsIjE1ODUyIiwiMTU4NjMiLCIxNTk4MyIsIjE1OTgwIiwiMTU5MzIiLCIxNTk3NyIsIjE1OTc2IiwiMTU5NzQiLCIxNTk5MiIsIjE1OTczIiwiMTU5ODYiLCIxNTk3OSIsIjE1OTkzIiwiMTU5ODQiLCIxNTUxOSIsIjE1NTMyIiwiMTU1MjEiLCIxNTUyNyIsIjE1ODY0IiwiMTU4NTUiLCIxNTg1MyIsIjE1ODY4IiwiMTU4NjkiLCIxNTU3NCIsIjE1NTc4IiwiMTU1NzciLCIxNTU3MCIsIjE1ODYwIiwiMTU4NTgiLCIxNTg3MSIsIjE1ODY3IiwiMTU5MzQiLCIxNTkzNiIsIjE1OTI4IiwiMTU5MjkiLCIxNTYxMiIsIjE1NjA0IiwiMTU2MDAiLCIxNTU5OSIsIjE1NTg4IiwiMTU2MDUiLCIxNTU2MSIsIjE1NTcyIiwiMTU1NjIiLCIxNTU2NCIsIjE1NTcxIiwiMTU1NjYiLCIxNTU3NSIsIjE1NTc5IiwiMTU1NzMiLCIxNTU4MiIsIjE1OTMwIiwiMTU5MzMiLCIxNTkyNyIsIjE1NTE4IiwiMTU1MjAiLCIxNTUyNiIsIjE1NTI4IiwiMTU1MjUiLCIxNTUyOSIsIjE1NjQwIiwiMTU2MzAiLCIxNTY0NSIsIjE1NjI4IiwiMTU2MzEiLCIxNTY0NiIsIjE1NjM3IiwiMTU5NjkiLCIxNTk1OSIsIjE1OTYyIiwiMTU5NTYiLCIxNTkyMyIsIjE1OTIyIiwiMTU5MzUiLCIxNTkyNSIsIjE1OTMxIiwiMTU5MjYiLCIxNTkyNCIsIjE1OTYxIiwiMTU5NjAiLCIxNTYxMyIsIjE1NTk2IiwiMTU1ODYiLCIxNTYwNyIsIjE1NTg1IiwiMTU1NjMiLCIxNTU2NSIsIjE1NTgwIiwiMTU1ODEiLCIxNTYxMSIsIjE1NTg3IiwiMTU1OTUiLCIxNTU5MyIsIjE1NjAzIiwiMTU4NTciLCIxNTg2MiIsIjE1ODY2IiwiMTU5NzIiLCIxNTk2OCIsIjE1OTY2IiwiMTU5NjMiLCIxNTUyMiIsIjE1NTM0IiwiMTU1MzciLCIxNTUzMSIsIjE1NTI0IiwiMTU2MzQiLCIxNTYyNyIsIjE1NjM4IiwiMTU2MTkiLCIxNTYxNyIsIjE1NjIzIiwiMTU2MTQiLCIxNTYyMSIsIjE1NjIyIiwiMTU2MjAiLCIxNTY0NCIsIjE1NjQyIiwiMTU2MTUiLCIxNTUzNSIsIjE1NTE2IiwiMTU1MTciLCIxNTUxNCIsIjE1NTEzIiwiMTU1MzAiLCIzMTU3NCIsIjE1NTM2IiwiMTU1MjMiLCIxNTgyMiIsIjE1ODMzIiwiMTU4MTMiLCIxNTgxMSIsIjE1ODEyIiwiMTU4NDIiLCIxNTgyMSIsIjE1ODM2IiwiMTU2MjkiLCIxNTY0MyIsIjE1NjI1IiwiMTU4MzEiLCIxNTg0NyIsIjE1ODQ0IiwiMTU4MTkiLCIxNTgxOCIsIjE1ODIwIiwiMTU4MzUiLCIxNTgxNiIsIjE1ODE0IiwiMTU4MTUiLCIxNTgxNyIsIjE1NTk4IiwiMTU1OTIiLCIxNTYwOCIsIjE1NjAxIiwiMTU1ODQiLCIxNTYxMCIsIjE1NjA5IiwiMTU1OTAiLCIxNTU5NyIsIjE1NjA2IiwiMTU1OTEiLCIxNTYwMiIsIjE1NTg5IiwiMTU1OTQiLCIxNTk3MCIsIjE1OTU4IiwiMTU5NjQiLCIxNTk1NCIsIjE1OTY3IiwiMTU5NTUiLCIxNTk3MSIsIjE1OTU3IiwiMTU5NjUiLCIxNTYxNiIsIjE1NjMyIiwiMTU2MzkiLCIxNTc4MyIsIjE1NzgyIiwiMTU3ODEiLCIxNTgwMCIsIjE1MzU0IiwiMTUzNjgiLCIxNTM1NiIsIjE1MzYzIiwiMTUzNjYiLCIxNTc4NCIsIjE1Nzk3IiwiMTU3ODUiLCIxNTc4OCIsIjE1MzY3IiwiMTUzNzQiLCIxNTM2NSIsIjE1MzYxIiwiMTU4NDMiLCIxNTgwNiIsIjE1ODAyIiwiMTU4MDUiLCIxNTgxMCIsIjE1ODAzIiwiMTU4MDkiLCIxNTgwNCIsIjE1ODA3IiwiMTU4MDgiLCIxNTg0MCIsIjE1ODM0IiwiMTU4NDYiLCIxNTc5NCIsIjE1Nzk1IiwiMTU4MDEiLCIxNTc5MSIsIjE1Nzg2IiwiMTU3ODciLCIxNTgyMyIsIjE1ODI4IiwiMTU4MjQiLCIxNTg0NSIsIjE1ODI1IiwiMTU4MzciLCIxNTc5MCIsIjE1Nzk5IiwiMTU3OTMiLCIxNTY2MiIsIjE1NjUzIiwiMTU2NTAiLCIxNTY0NyIsIjE1NjU0IiwiMTU2NjQiLCIxNTY0OSIsIjE1NjUxIiwiMTU2NDgiLCIxNTY1MiIsIjE1NjY4IiwiMTUzNzUiLCIxNTM3OSIsIjE1MzgwIiwiMTUzODEiLCIxNTM0NyIsIjE1MzgzIiwiMTUzNzgiLCIxNTM4NSIsIjE1MzgyIiwiMTUzODYiLCIxNTM3MSIsIjE1MzYwIiwiMTU4MjciLCIxNTg0MSIsIjE1ODM5IiwiMTU4MzgiLCIxNTgzMiIsIjE1ODI5IiwiMTU4MjYiLCIxNTgzMCIsIjE1ODQ4IiwiMTU2NTYiLCIxNTY1OSIsIjE1NjY3IiwiMTU2NjUiLCIxNTY2MCIsIjE1Mzc2IiwiMTUzNjIiLCIxNTM1OCIsIjE1MzczIiwiMTUzNzAiLCIxNTM1MyIsIjE1MzcyIiwiMTU2NzUiLCIxNTY3MSIsIjE1NjU3IiwiMTU2NjEiLCIxNTc4OSIsIjE1Nzk4IiwiMTU3OTYiLCIxNTc5MiIsIjE1MzUxIiwiMTUzNjQiLCIxNTM1MiIsIjE1MzU1IiwiMTU2NjkiLCIxNTY3MCIsIjE1NjU4IiwiMTU2NjMiLCIxNTY2NiIsIjE1NjczIiwiMTUzNjkiLCIxNTM3NyIsIjE1MzU3IiwiMTUzNTkiLCIxNTcxMiIsIjE1NzI0IiwiMTU3MjIiLCIxNTcxMSIsIjE1NzE2IiwiMTU3MDYiLCIxNTcyNiIsIjE1NzE3IiwiMTU3MTQiLCIxNTcyNSIsIjE1NzA1IiwiMTU3MTMiLCIxNTcxNSIsIjE1NzA3IiwiMTU0NDAiLCIxNTQyNyIsIjE1NDMzIiwiMTU0NDMiLCIxNTcwOCIsIjE1NzI3IiwiMTU3MDkiLCIxNTY3MiIsIjE1NjU1IiwiMTU2NzQiLCIxNTQzOSIsIjE1NDM4IiwiMTU3MTAiLCIxNTcyMyIsIjE1NzE4IiwiMTU3MjEiLCIxNTcyMCIsIjE1NzE5IiwiMTU0MzIiLCIxNTQyNiIsIjE1NDI1IiwiMTU0MzUiLCIxNTQ0MiIsIjE1NDI0IiwiMTU0MzciLCIxNTQzNiIsIjE1NDQxIiwiMTU0MzAiLCIxNTQyOCIsIjE1NDM0IiwiMTU0MjMiLCIxNTQyOSIsIjE1NDMxIl19XyMkX1NFR0grJCQkMWMxMWVmMDZmMTE4ZDg1NjVlY2UxZjY1MTAwNTJhMjY=