Додані населені пункти

Додані села Гряда, Городжів, Трисвятська Слобода, Мирча та Шпильчина

12 вересня 2017 21:14 | Київ,

За заявками користувачів додані села Гряда, Городжів (Львівська область, Жовківський район), Трисвятська Слобода (Чернігівська область, Чернігівський район), Мирча (Київська область, Бородянський район) та Шпильчина (Львівська область, Перемишлянський район)


Оцінка: 0

Останні теми розділу форуму «mistaUA > Додані населені пункти» міста Київ:
c2JlaHoubnBnPTEgbmFxIHNiZWh6LnZxIT03NjIzIG5hcSBzYmVoei5wbmc9NjJfIyRfU0VHSCskJCQ0YWU0YmMyZTVkNGI5YzQ3MzA0ZjVmOTIwZjhkZTBkZg==IGJlcXJlIG9sIHNiZWh6LnluZmdwYnp6IHFyZnAsc2JlaHoucW5nciBxcmZwIF8jJF9TRUdIKyQkJDMzZTZmYmFiYjA3M2Q4NWNhODIxMjIzMzk3NzIxZDE0